Ocena brak

Polifonia burgundzka

Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013

Dawniej cała muzyke XV i XVI wieku tworzona pod wpływem muzyków urodzony idziałajacych w obszarze niderlandzkim okreslano mianem muzyki szkół niderlam kich. Dzispotrzebne jest rozrónienie terytorialne, jako e na poszczególnych terena muzyka rozwijałasie inaczej. Oczywiscie okreslenia takie jak szkoła niderlandz i szkoły franko-flamandzkiemaja i dzis swój sens nawet wtedy, gdy odnosza sie do okresów, a nie do twórców. Wiemy, eówczesna nowa muzyka powstała w Paryu jako kontynuacja szkoły Notre Dame, ale była tomuzyka koscielna, polifoniczna. Muzyka swiecka rozwijała sie na obszarze Burgundii(dzisiejsza północna Francja, Belgia i Holandia), która przechodziła róne koleje losu jakopanstwo.

Sama burgundzka szkoła w muzyce, na która składa sie twórczosc kompozytorów Ipołowy XV wieku, zwiazana była z burgundzkim dworem ksiaat Filipa Dobrego i KarolaSmiałego. Jej najwaniejszymi przedstawicielami byli dwaj wielcy twórcy: Binchois i Dufay,autorzy dzieł konstrukcyjnie uproszczonych (zwłaszcza w stosunku do technik ars nova). Wich dziełach uderza wielka spiewnosc w melodyce i zasada dwugłosowego instrumentalnegotowarzyszenia głosowi spiewajacemu. Piesn swiecka była tu bardziej rozwijana ni muzykakoscielna, do której zreszta przenikały ludowe elementy techniki fauxbourdonu.

Od pojawiajacej sie w drugiej połowie XV wieku szkoły polifonii niderlandzkiej róni szkołeburgundzka kilka charakterystycznych własciwosci: przewaa polifonia trzygłosowa, wmelodyce górnego głosu zmiennosc jest najwieksza, zarówno pod wzgledem dzwieków, jak irytmów, tu te przewaa interwał tercji nad innymi; w polifonicznych kompozycjachposługiwano sie (przypuszczalnie wzorem Dunstable'a) technika fauxbourdonu i angielskiegodiscantu (charakterystyczne akordy w przewrotach sekstowych), unikano formkontrapunktycznych i wielotekstowosci.

Podobne prace

Do góry