Ocena brak

Polecenie przelewu i zapłaty

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Bezgotówkowe rozliczenia pieniężne przeprowadza się przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników informacji, w tym również kart płatniczych.

Polecenie przelewu - stanowi udzielona bankowi dyspozycje dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Świadczenie pieniężne spełnione będzie przez dłużnika nie w dacie wydania polecenia przelewu czy w dniu obciążenia jego rachunku przez jego bank, lecz w dniu, w którym uznany będzie rachunek wierzyciela w jego banku.

Istnieje wątpliwość czy posiadacz rachunku może odwołać polecenie przelewu. Żadne przepisy bezpośrednio nie regulują tej kwestii. Sądzi się jednak iż polecenie przelewu może być skutecznie odwołane, dopóki bank nie zobowiązał się wobec wierzyciela do spełnienia świadczenia przez dokonanie wpisu na rachunek wierzyciela.

Polecenie zapłaty stanowi udzielona bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Wierzyciel musi uzyskać upoważnienie od dłużnika do wydania bankowi poleceń zapłaty. Zarządzenie przewiduje też inne warunki stosowania tego rozliczenia.

Zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń dopuszcza odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika, określając okoliczności i terminy w których odwołanie polecenia jest prawnie skuteczne. Jeśli nastąpi skuteczne odwołanie przez dłużnika polecenia zapłaty, bank obowiązany jest uznać rachunek dłużnika kwotą, jaką uprzednio został obciążony.

Podobne prace

Do góry