Ocena brak

Pole grawitacyjne

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

Własności przestrzeni wokuł ciał posiadających masy w której na inne masy działają siły grawitacji .

 1. Obraz pola grawitacyjnego :

 1. kształt pola

 2. linie sił pola grawitacyjnego – tory wzdłuż których poruszały by się masa prubna wprowadzona w obszar pola , linie wzdłuż których działają siły grawitacji .

 3. prawo powszechnej grawitacji – dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji o wartości wprost proporcjonalnej do iloczynu ich mas a odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości miedź nimi F = G Mm/ R2

 4. natężenie pola grawitacyjnego – jest wielkością wektorową o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem siły działającej na to ciało.

Jednostka = F/m [ ] = 1N/kg = GM/R2

 1. potencjał grawitacji – stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w danym punkcie pola grawitacyjnego do masy tego ciała .

 1. Siła ciężkości a masa ciała :

 1. związek między masą a ciężarem

cięzarem ciała nazywamy siłę z którą Ziemia przyciąga ciała posiadające masy .

 

Ruch jed. przyśpieszony :

S = at2/2 V = at

Spadek swobodny :

h = gt2/2 V = gt t = 2h/g

4. Praca , moci ich jednostki

 1. praca zgodnie z kierunkiem ruchu ciała

Mówimy że nad ciałem została wykonana praca jeśli działaniu siły towarzyszy przesónięcie lub odkształcenie . W = F s

 1. pod pewnym kątem

W = F s cos

Mocą urządzenia – nazywamy stosunek pracy do czasu w którym praca została wykonana .

P = W/t 1 J/s = 1W P = F V

 

 1. Energia mechaniczna ciał :

Energia mechaniczna – zdolność ciał do wykonania pracy .

Energię mechaniczną ciała dzielimy na dwie grupy :

 1. energia kinetyczna – posiadają ciała będące w ruchu

 2. energia potencjalna :

 • Grawitacji – posiadają ja ciała wzniesione na pewną wysokość w z ględem wybranego poziomu zerowego .

 • Sprężystości – posiadają ją ciała nad którymi wykonano prace przeciwko siłom sprężystości .

Ek = mV2/2

Ep = mgh h – zmiana wysokości położenia ciała

Es = kx2/2 k – współczynnik sprężystości x – wyd.

6. Zasada zachowania energii mechanicznej

Całkowita energia kinetyczna izolowanego układu ciał nie zmienia się , może jednak jeden jej rodzaj zamienić się w inny .

Przykłady :

 1. rzut kamienia pionowo do góry

 2. wahanie się wahadła

 3. strzelanie z łuku

Podobne prace

Do góry