Ocena brak

Połączenie jako sposób nabycia własności

Autor /Erazm Dodano /16.11.2011

    Miało miejsce na skutek przyłączenia do rzeczy głównej cudzej rzeczy ubocznej. Zasadą było, że każda rzecz przyłączona stawała się własnością właściciela rzeczy głównej(superficies solo cedit). Jeżeli np. na rzece powstała wyspa na skutek nanoszenia ziemi, to stawała się ona współwłasnością właścicieli gruntów przybrzeżnych w równej części. Natomiast przyłączenie rzeczy ruchomej do innej rzeczy ruchomej było rozstrzygnięte zasadami iż jeżeli rzecz przyłączoną nie można było odłączyć od rzeczy głównej, to prawo własności na rzeczy przyłączonej wygasało.

    Jeżeli oddzielenie było możliwe to własność rzeczy ubocznej ulegała jedynie zawieszeniu i ożywała po oddzieleniu jej od rzeczy głównej. Nabycie prawa własności nad rzeczą przyłączoną prowadziło najczęściej do konieczności wypłaty stratnemu właścicielowi odszkodowania. Zasady te nie dotyczyły zlania płynów, stopienia metali i zmieszania rzeczy sypkich, ich właściciele mieli współwłasność

Podobne prace

Do góry