Ocena brak

POŁĄCZENIE ANALIZ ABC i XYZ

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

W poniższej tabeli ukazane jest powiązanie obu metod, co ułatwia podjęcie odpowiednich działań w sferze gospodarki materiałowej.Materiały w polu XA powinny być traktowane ze szczególną starannością, z uwagi na wysoką wartość, a ich zapasy powinny być niskie, ponieważ występuje wysoka dokładność prognozowanie ich zużycia.

Materiały w polu ZC, dla nich dokonuje się rutynowych działań w sferze gospodarki zaopatrzeniowej z powodu niskiej wartości. Poziom ich powinien być dość wysoki, gdyż istnieje niska dokładność prognozy poziomu zapotrzebowania na nie.

Dokładność diagnozy Wartościowość

A B C

X Wysoki poziom wartości zużycia

Średni poziom wartości zużycia

Niski poziom wartosci zużycia

Wysoka dokładność prognozy

 

Y Wysoki poziom wartości zużycia

Średni poziom wartości zużycia

Niski poziom wartosci zużycia

Średnia dokładność prognozy

 

Z Wysoki poziom wartości zużycia

Średni poziom wartości zużycia

Niski poziom wartosci zużycia

Niska dokładność prognozy

To jaki wybrać rodzaj zaopatrzenia w zależności od charakterystyki materiałów przedstawia poniższy schemat.

Wynika z niego, że bardzo mała ilość pozycji dostaw może być objęta systemem Just-in-Time. Choć w praktyce trudno o stworzenie takiego modelu gospodarki materiałowej.

Podobne prace

Do góry