Ocena brak

Połączenia telefoniczne

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

Abonenci połączeni są ze sobą dzięki sieci telefo­nicznej, której głównym elementem są centrale. Pierwszą centralę telefoniczną uruchomiono, w 1878 roku, w stanie Connecticut w USA. Z po­czątku połączenia były realizowane ręcznie przez operatorów. Pierwsza centrala automatyczna pow­stała w 1892 roku w stanie Indiana. Sygnały elek­tryczne wysyłane przez specjalny mechanizm wy­bierający dołączany do telefonu, uruchamiały przełączniki elektromagnetyczne, które wybierały odpowiednie połączenie.
W nowoczesnym telefonie numer wybieramy naciskając przyciski. Naciśnięcie przycisku powo­duje wysłanie do centrali serii tonów, które ta roz­poznaje. Po podaniu całego numeru, połączenie jest realizowane. Dzisiaj telefony są zaledwie cząst­ką ogromnie rozbudowanej sieci telekomunika­cyjnej. Połączeń dokonuje się nie tylko za pomo­cą tradycyjnych kabli, ale również światłowodami, poprzez fale radiowe, albo za pośrednictwem sate­lity, za pomocą wiązki mikrofalowej. Z sieci tej korzystają także komputery. Siecią telefoniczną, używając oprócz normalnego telefonu również tele­faksu, faksu i poczty elektronicznej (e-mail), można przesłać dowolną informację w dowolnej formie do dowolnego miejsca na Ziemi, pod warunkiem, że będzie tam ktoś dysponujący odpowiednim aparatem odbiorczym podłączonym do sieci.

Podobne prace

Do góry