Ocena brak

Połączenia poszczególnych części mostka

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Trzy części mostka — rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty — również u dorosłego przeważnie nie są połączone z sobą kostnie, lecz mniej lub bardziej ruchomo za pomocą chrząstki. Są to chrząstko-zrosty mostkowe (synchondroses sternales). Powierzchnie końcowe trzech łączących się z sobą części pokryte są warstwą chrząstki szklistej, a między nimi znajduje się płytka chrząstki włóknistej.

W górnym połączeniu mostkowym (synchondrosis s. symphysis manubrioster-nalis) między rękojeścią a trzonem grubość całej masy chrzęstnej (obu warstw szklistych i płytki włóknistej) wynosi ok. 6 mm. Wf starości masy chrzęstne nieraz rozpadają się i między rękojeścią a trzonem wytwarza się połączenie zbliżone w większym lub mniejszym stopniu do połączenia stawowego. Rzadziej niż połączenie stawowe występuje tu zrost kości, który w starości nie zdarza się jakoby częściej niż w młodości. Nawet w przypadkach skostnienia znajdujemy wewnątrz kościozrostu resztki chrząstki.

Dolne połączenie mostkowe (synchondrosis xiphostemalis) między trzonem a wyrostkiem mieczykowatym podobne jest na ogół do górnego. Tylko w przeciwieństwie do niego kościozrost występuje tu bardzo często, szczególnie od 50 lat wrzwyż. Natomiast bardzo rzadko wytwarza się połączenie stawowe.

Podobne prace

Do góry