Ocena brak

Połączenia kości kończyny dolnej wolnej

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

 • Staw biodrowy łączy kość miedniczą z kością udow. Należy do stawów kulistych panewkowych. Głowa kości udowej jest kulą o promieniu 25 mm. Panewkę tworzy kość miednicza. Styka się z głową o powierzchniach księżycowatych. Torebka stawowa należy do najsilniejszych u człowieka i otacza obrąbek panewki, a na kości udowej z przodu przyczepia się do kresy międzykrętarzowej. Na tylnej powierzchni przyczepia się powyżej grzebienia międzykrętarzowego. Wewnątrzstawowo położone jest więzadło głowy kości udowej przebiegające od więzadła poprzecznego panewki do dołka głowy kości udowej. Przebiega w nim tętnica więzadła głowy, pochodząca od gałęzi panewkowej tętnicy zasłonowej. 

  Staw wzmacniają:

  - więzadło biodrowo-udowe

  - więzadło kulszowo-udowe

  - więzadło łonowo-udowe

  - warstwa okrężna

 • Staw kolanowy jest największym stawem w organizmie ludzkim. Jest stawem zawiasowo-obrotowym, z tym,że ruchy obrotowe występują przy zgiętym kolanie. Powierzchnię stawową wypukłą tworzą kłykcie kości udowej, a ich wypukła krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej ma mniejszy promień krzywizny z tyłu. Części przednie kłykci są bardziej płaskie, a tylne zbliżone do kuli, co ułatwia ruchy obrotowe przy zgiętym kolanie. Panewkę tworzą kłykcie kości piszczelowej i rzepki. Część stawu między kłykciami udowymi i rzepką często określana jest jako staw rzepkowo-udowy. Ruchomość zwiększają łąkotki. Łąkotka boczna jest krótsza i silniej zakrzywiona oraz bardziej ruchoma. Łąkotka przyśrodkowa jest dłuższa, szersza i słabiej zakrzywiona. Torebka stawowa jest cienka i z przodu błonę włóknistą zastępuje ścięgno mięśnia czworogłowego uda. Silniejsza błona włóknista jest na tylnej powierzchni stawu, gdzie rozciąga się między brzegami powierzchni stawowych. Na powierzchni przedniej stawu kolanowego obecne są dodatkowe kaletki maziowe przedrzepkowe: podsórna, podpowięziowa oraz podścięgnowa, które chronią staw przed urazami. Więzadła stawu kolanowego dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.

 • Połączenia kości goleni składają się ze stawu piszczelowo-strzałkowego, więzozrostu piszczelowo-strzałkowego i błony międzykostnej goleni. Staw piszczelowo-strzałkowy to staw płaski, powierzchnie stawowe ma na głowie strzałki i powierzchni stawowej piszczeli. Wzmacniają je przednie i tylne więzadła głowy kości strzałki. Więzozrost piszczelowo-strzałkowy stanowi połączenie między wcięciem strzałkowym dolnego końca piszczeli a powierzchnią przyśrodkową dolnego końca strzałki. Od przodu i tyłu więzozrostu znajdują się więzadła piszczelowo-strzałkowe przednie i tylne. Błona międzykostna goleni zawarta jest między brzegami międzykostnymi piszczeli i strzałki.

 • Stawy stopy

- Staw skokowo-piętowo-łódkowaty. Kość skokowa łączy się z kością piętową. Głowa kości skokowej przylega do wklęsłej powierzchni kości łódkowatej. Torebka stawowa przyczepia się w sąsiedztwie brzegów powierzchni stawowych. Obie części tego stawu biorą udział w ograniczonych ruchach odwracania i nawracania stopy. Odwracanie polega na unoszeniu przyśrodkowego brzegu stopy. W czasie nawracania brzeg przyśrodkowy stopy opuszcza się a unosi brzeg boczny.

- Staw poprzeczny stępu - składa się ze stawów skokowo-łódkowatego i piętowo-sześciennego. W stawie tym odbywają się złożone ruchy odwracania i przywodzenia oraz nawracania połączonego z odwodzeniem przedniej części stopy.

- Stawy stępowo-śródstopne. Ruchy w tych stawach polegają na niewielkich wzajemnych przesunięciach kości.

- Stawy śródstopno-paliczkowe. Łączą głowy kości śródstopia z wklęsłymi powierzchniami podstaw paliczków. Torebki stawowe wzmacniają więzadła poboczne. W stawach zachodzą ruchy zginania i prostowania palców oraz w mniejszym zakresie przywodzenia i odwodzenia. 

- Stawy międzypaliczkowe stopy. Łączą poszczególne członki palców. Stawy te naleza do stawów jednoosiowych, w których występują ruchy zginania i prostowania.

Podobne prace

Do góry