Ocena brak

POKUTA - Nawrócenie i Ewangelia

Autor /Mietek Dodano /26.04.2011

Pokuta nie jest tematem, który „także” występuje pośród innych w przepowiadaniu Jezusa, lecz zamierzonym zawróceniem z dotychczasowej złej drogi i zwróceniem się ku nadchodzącemu Królestwu Bożemu.

Wezwanie do nawrócenia stoi w centrum Jezusowego przepowiadania. Programowe wezwanie Jezusa na początku Jego problematycznego wystąpienia: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1, 15) powraca prawie dosłownie w zielonoświątkowym wystąpieniu Piotra – pierwsze problematyczne wystąpienie Kościoła: Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. (Dz 2,38).

Sposób, w jaki warunkują się wzajemnie nawrócenie i Ewangelia, oraz, jak jedno odnosi się do drugiego i jest od niego zależne ukazuje jasno przypowieść o miłosiernym ojcu. Widać to jednoznacznie w zachowaniu się ojca, który wychodzi swojemu synowi naprzeciw i całkiem odpuszcza jego winy, ale jest to możliwe, bo syn powiedział wcześniej: Chcę się nawrócić i udać się w drogę do domu mojego ojca.

Odwrócenie się od grzechu i Ewangelia warunkują się nawzajem w tym sensie, że Bóg może się zwrócić tylko ku temu, kto zwraca się do Niego ze swoim udręczonym obliczem. To odwrócenie jest o tyle warunkowane Ewangelią, o ile jest pewnością przebaczenia, obietnicą ponownego przyjęcia, motywacją i warunkiem powrotu do domu ojca.

Podobne prace

Do góry