Ocena brak

Pokrewieństwo - Rozszerzenie pokrewieństwa

Autor /Fred Dodano /03.08.2011

Relacja między rodzicami i dziećmi jest relacją indywidualną, podobnie jak stosunki między braćmi i siostrami, którzy w dzieciństwie są dla siebie naturalnymi towarzy-szami zabaw i pomocnikami oraz pozostają partnerami prawnymi i moralnymi sprzy-mierzeńcami w późniejszym życiu.

Rodzina jest przez to miejscem, gdzie tworzą się więzi pokrewieństwa, a kształt indywidualnej rodziny dostarcza im wzoru. [...] Jednak indywidualna  rodzi-na stanowi tylko wstępną sytuację pokrewieństwa, a indywidualni rodzice, bracia i sio-stry dostarczają jedynie podstawowego znaczenia terminom pokrewieństwa. Fakt ten jest bardzo ważny, lecz aby go w pełni ocenić, konieczne jest prześledzenie późniejszego rozwoju więzi pokrewieństwa. [...]

Podobne prace

Do góry