Ocena brak

Pokrewieństwo - Pokrewieństwo w kulturze ludzkiej

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

[...] Każda kultura ludzka jest zbudowana na swym systemie pokrewieństwa, to znaczy na określonym typie więzi osobistych, wyrosłych przede wszystkim z prokreacji i życia rodzinnego. Bez głębszego zrozumienia pokrewieństwa niemożli-we jest uchwycenie  organizacji, sposobu myślenia i ogólnego charakteru kultury ludzkiej od jej skromnych początków po najwyższy rozwój.

Podobne prace

Do góry