Ocena brak

Pokrewieństwo - Pokrewieństwo indywidualne i zbiorowe

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Problem niewątpliwie został  wypaczony wskutek stawiania go w formie bezkompromisowej: klan  versus  rodzina, pierwotna monogamia  versus małżeństwo grupowe, relacje jednostkowe  versus  członkostwo klanu. Problemem nie jest to, czy pokrewieństwo jest indywidualne czy spo ł eczne — jest ono niew ą tpliwie i takie, i takie. Problemem jest natomiast relacja, jaka zachodzi mi ę dzy tymi dwoma aspek-t a m i . Niezaprzeczalnym faktem jest to,  że rodzina jest zjawiskiem powszechnym i z socjologicznego punktu widzenia jest ważniejsza niż klan. Poprzedza go w ewolucji ludzkości i trwa dłużej niż on.

Lecz w pewnych społecznościach klanu jest grupą niezwykle  żywotną i efektywną. Jaka zachodzi między nimi relacja? Indywidualne przywileje prawne i własny interes zazwyczaj dominują, lecz poczucie wspólnoty, współpraca, wspólna własność i wspólna odpowiedzialność są w pierwotnej sprawiedliwości i organizacji prawnej ważnymi elementami. Wszystkie te więzi i relacje tak indywidualne, jak i zbiorowe opierają się na pokrewieństwie i poczuciu po-krewieństwa. [...]

Podobne prace

Do góry