Ocena brak

Pokrewieństwo - Podsumowanie i wnioski

Autor /Fred Dodano /03.08.2011

Możemy obecnie określić pokrewieństwo jako więź osobistą opartą na społecznie ujmowanej prokreacji, a także jako szersze więzi wyprowadzone z pierwotnych po-przez proces stopniowego rozszerzania, co ma miejsce w trakcie  życia jednostki we wszystkich społecznościach. Na poziomie dzikości i niższego barbarzyństwa trwałość więzi pokrewieństwa nie jest niczym ograniczana, stąd rozszerzenia są liczniejsze i bardziej usystematyzowane, poparte fikcjami prawnymi i pochodzeniem totemicz-nym, ideami jednostronnej prokreacji lub mistycznej tożsamości. Rozszerzenia te pro-wadzą do ukształtowania szerszych grup, takich jak klan, połowa czy podział egzogamiczny.

[...]Aby wytłumaczyć, na czym polega pokrewieństwo, nie trzeba odwoływać się do wyimaginowanej historii ludzkości, rozpoczynającej się od promiskuityzmu czy hete-ryzmu, przez małżeństwo grupowe, gerontokratyczne czy inne dziwacze formy, koń-czącej się po wielu próbach i błędach małżeństwem monogamicznym.

[...]Seks nie jest bynajmniej głównym wątkiem pokrewieństwa, a w jego tworzeniu gra jedynie drugorzędną rolę i jest od niego oddzielony, jak w przypadku ojcostwa, regułą ślubnego pochodzenia. To eliminowanie seksu, a nie jego zaspokajanie, rzeczywiście wpływa na pokrewieństwo i klan poprzez reguły kazirodztwa i egzogamii. Badanie pokrewieństwa bynajmniej nie ukazuje małego znaczenia rodziny, potwierdza natomiast trwałość jej więzi i ich utrzymywanie się w ciągu życia jednost-ki jako standardu dla wszystkich szerszych stosunków społecznych.

Odwieczne doświadczenie ludzkości, które może ukazać antropologia, uczy nas,  że insty-tucje małżeństwa i rodziny były zawsze obecne w ludzkiej historii,  że ukształtowały one niezbędne podstawy struktury społeczeństwa i że chociaż mo-gą ulec zmianie w przyszłości, nigdy nie ulegną zniszczeniu, a ich wpływ nie zosta nie poważnie osłabiony.

Podobne prace

Do góry