Ocena brak

Pokrewieństwo - Matka zastępcza

Autor /Fred Dodano /03.08.2011

We wszystkich społeczeństwach matka jest osobą fizjologicznie i moralnie nie-zbędną. Jednak zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że jej zabraknie na stałe lub czaso-wo. Zastąpienie jednej osoby przez inną — w przypadku śmierci, choroby lub nieudol-ności — jest jednym z podstawowych elementów pierwotnej organizacji, a zastępowanie to dokonuje się na bazie pokrewieństwa. W społecznościach matryline-arnych naturalną zastępczynią matki jest jej siostra, zwykle najbliższa wiekiem.

W społecznościach matrylokalnych jest ona na miejscu, w patrylokalnych — wzywa się ją, jeśli jest to konieczne, a nawet gdy nie jest potrzebna, przychodzi z dłuższą wizytą. Dlatego dziecko z reguły wcześnie poznaje siostrę matki. Ona z kolei, wykonując pewne ważne obowiązki podczas ciąży i porodu swej siostry — jest szczególnie przywiązana do dziecka, które potencjalnie może być pod jej opieką. Często towarzyszy matce, w przypadku choroby zastępując ją, czasami zabiera dziecko do swego domu na jakiś czas. Obie wiedzą,  że w pewnych okolicznościach będzie musiała spełniać dla niego rolę matki. W późniejszym swym  życiu dziecko zda sobie z tego sprawę i będzie ją uważało za zast ępczą  lub drugą  mat ę . [...]

To, co zostało powiedziane o siostrze matki, stosuje się także do brata ojca, który według prawa ojcowskiego jest często uważany za zastępczego ojca. Jego żona byłaby wtedy zastępczą matką, szczególnie w przypadku adopcji. A z kolei według prawa ma-cierzystego mąż siostry matki byłby zastępczym ojcem. [...]

Podobne prace

Do góry