Ocena brak

Pokrewieństwo - Macierzyństwo naturalne i socjologiczne

Autor /Fred Dodano /03.08.2011

Macierzyństwo, tak samo jak ojcostwo, jest włączone w tubylcze doktryny poczę-cia. Zakaz posiadania nieślubnych dzieci faktycznie  dotyczy bardziej matki niż ojca, a karze podlega zawsze jednostka, a nie grupa.

To indywidualna kobieta cierpi z powodu nieślubnego dziecka, chyba że istnieje mężczyzna, prawnie z związany, który indywidualnie dzieli z nią odpowiedzialność. Gdziekolwiek próbuje się spowodować lub zapobiec poczęciu poprzez rytuały religij-ne i magiczne, odnoszą się one zawsze do indywidualnej matki i dziecka. Matka w czasie ciąży podlega zwykle różnym tabu, które zachowuje indywidualnie i w których ma często udział także jej mąż. Dobro dziecka bowiem obchodzi jego matkę i ojca nawet przed jego urodzeniem.

Po urodzeniu z kolei różne reguły społeczne, magiczne i moralne oddzielają matkę od jej męża i izolują ją z dzieckiem. Kilka kobiet, które zwykle jej towarzyszy, jest jej najbliższymi krewnymi. Nie ma tutaj przekształcenia indywidualnego urodzenia w urodzenie grupowe — poprzez funkcję prawną czy rytu-alną— lecz przeciwnie, społeczność nakłada na faktyczną matkę indywidualne cięża-ry, odpowiedzialność i uczucia. Ojciec, chociaż w cieniu, uczestniczy w zwyczajach typu kuwady, czuwaniu i tabu w czasie połogu żony, i to także czyni indywidualnie.

Podobne prace

Do góry