Ocena brak

Pokrewieństwo i powinowadztwo

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Pokrewieństwo w linii prostej – między osobami pochodzącymi od siebie: krewni wstępni ascendenci, krewni zstępni descendenci. Pokrewieństwo w linii bocznej – między osobami pochodzącymi od wspólnego przodka (od tych samych rodziców – rodzeństwo rodzone, od jednego wspólnego rodzica - pokrewieństwo przyrodnie). Obliczanie stopnia pokrewieństwa wedle zasady ile urodzeń tyle stopni (nie wliczając urodzin wspólnego przodka) (quod generationes, tot gradus) – rodzice i dzieci – w 1 stopniu (komputacji rzymskiej).

Powinowadztwo affinitasstosunek jednego małżonka do krewnych kognatycznych drugiego, powstawało wskutek powstania małżeństwa.

Podobne prace

Do góry