Ocena brak

Pokrewieństwo - Hipertrofia więzi pierwotnych

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Inną cechą, która czyni pokrewieństwo w kulturach pierwotnych różnym od naszego, jest jego niezwykła hipertrofia: przekracza ono  granice rodziny, grupy lo-kalnej, a czasami nawet najszerszych kręgów znajomych. Być może najbardziej zaskakującym i niepokojącym symptomem tych kolek-tywnych aspektów pokrewieństwa jest dziwny zwyczaj językowy znany jako „klasyfikacyjny” system terminologii pokrewieństwa.

W wielu językach pierwotnych używa się takich terminów, jak ojciec, matka, brat, siostra itd., nie tylko w od-niesieniu do członków swej rodziny, lecz także do klas ludzi, będących w określonym stosunku do rodziców, według reguł, które różnią się w zależności od organizacji społecznej.

W pewnych społecznościach — na przykład w Australii — terminy pokrewieństwa idą tak daleko jak istniejące stosunki społeczne, a nawet poza nie — to znaczy, że nawet nieznajomy, nigdy przedtem nie spotka-ny ani nie widziany, jest uważany za potencjalnie należącego do tej czy innej klasy krewnych. [...]

Podobne prace

Do góry