Ocena brak

Pokrewieństwo - Eliminacja seksu z życia codziennego

Autor /Fred Dodano /03.08.2011

Zasada unilateralna, która stanowi, że pokrewieństwo jest liczone w linii ojca lub matki, gdy spojrzymy na nie tak, jak ono wchodzi w życie jednostki, oznacza, że więzi rodzinne rozszerzają się tylko w jedną stronę. Istotnym aspektem tego jednostronnego rozszerzenia jest to, że reguły egzogamii rozwijają się z reguł kazirodztwa. Reguły te usuwają życie seksualne odpowiednio z rodziny i klanu. Reguły te są niezrozumiałe w swej funkcji  biologicznej, gdyż biologowie zgadzają się,  że sporadyczne kojarzenie osobników o wysokim stopniu pokrewieństwa jest nie-szkodliwe. Można je natomiast tłumaczyć niezgodnością  życia seksualnego z codzienną praktyczną współpracą.

Natężenie emocjonalne, towarzyszące grze miło-snej, zazdrość i niezgoda, które wzbudza, jak i natrętny i rozpraszający wpływ tych czynników czyni trudnym do pogodzenia życie seksualne z poważną działalnością. Dla-tego wojnie i polowaniu, rolnictwu i handlowi, ceremoniom religijnym i publicznym często towarzyszą tabu seksualne. Życie rodzinne i wszystkie relacje mające swój początek w rodzinie, to jest między rodzicami i dziećmi, bratem i siostrą, są zawsze chronione przed dezorganizującym wpływem seksu przez tabu kazirodztwa. Później, kiedy tubylcze dziecko, wcześnie doj-rzałe seksualnie, wchodzi w szerszą grupę wiejskiej społeczności i plemienia, we wszystkich jego związkach następuje podział zgodnie z zasadą unilateralną.

Pewne osoby, mężczyźni i kobiety, stają się naturalnymi towarzyszami w pracy, kwestiach prawnych i duchowych. Są to jego dalsi krewni i członkowie klanu i na nich to roz-szerza ono stosunki  rodzinne, które są jednak zmodyfikowane i osłabione. Obejmują one między innymi zakaz kazirodztwa, który tutaj staje się o wiele szerszym i słab-szym tabu egzogamii. Inna grupa składa się z kobiet, z którymi może się bawić i dawać upust swym miłosnym inklinacjom, oraz z mężczyzn, z którymi wchodzi w re-lacje mniej lub bardziej przyjaznego współzawodnictwa i wzajemności. Zasada unilateralna jest w ten sposób narzędziem zapewniającym klanowi warunek nie zakłóconej sprawami seksu kooperacji, co w przypadku rodziny zapewnia zakaz kazirodztwa.

Dziedziczenie unilateralne jest także blisko związane z charakterem filiacji, to zna-czy przenoszeniem statusu, władzy, urzędu i majątku z jednej generacji na drugą. Dla spoistości społeczeństwa porządek i prostota reguł filiacji ma znaczenie, największe. I rzeczywiście, od pierwotnej dzikości aż po współczesną cywilizację powodem więk-szości kłótni politycznych i plemiennych waśni jest, oprócz seksu, kwestionowanie dziedziczenia i sukcesji. Powszechne jest ubieganie się o względy za życia oraz walki i rozłamy po  śmierci, szczególnie, gdy zmarły był kimś znacznym.

Dzieje się tak, gdyż, jak wiemy, prawo macierzyste i prawo ojcowskie nie są nigdy bezwzględne, re-guły te są zawsze elastyczne i nieco niejasne. Można jednak uogólnić, że im prostsze i bardziej ścisłe są prawa filiacji, im silniej wprowadzane jest prawo macierzyste czy ojcowskie kosztem innych, tym większe będzie uporządkowanie i spójność społecz-ności, bardziej gładko będzie zachodzić przekazywanie władzy, tradycji, majątku na-stępnym generacjom. [...]

Podobne prace

Do góry