Ocena brak

Pokolenie X, Y

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

Pokolenie X - Według różnych ujęć terminem tym obejmuje się pokolenie urodzone pomiędzy 1961 a 1981 rokiem. Termin pokolenie X powszechnie używany jest na gruncie demografii, nauk społecznych, marketingu a także funkcjonuje w kulturze popularnej. Obejmuje on swoim znaczeniem, określoną grupę ludzi dorastających i wchodzących w życie w ukształtowany pod koniec dwudziestego wieku postindustrialny i ponowoczesny układ społeczny. Doświadcza życia w czasach kryzysu tradycyjnych instytucji, głębokich przeobrażeń struktury społecznej, wzrastającej roli konsumpcji i mediów w życiu społeczeństwa i jednostki. Obecne znaczenie termin „pokolenie X” uzyskał dzięki pisarzowi Duglasowi Couplandowi.

W 1991 roku ukazała się jego książka zatytułowana: Pokolenie X. Opowieści na czas przyśpieszającej kultury, która staje się swoistym manifestem pokolenia. W kilku opowiadaniach napisanych przez Couplanda sportretowane zostają najistotniejsze bolączki pokolenia X: niepewność przyszłości, trudności z zatrudnieniem, brak stałych punktów oparcia, lęk przed samotnością.

Pokolenie Y – osoby urodzone w latach 1982-2002; pokolenie, które najlepiej zaadaptowało wszystkie dostępne środki przekazu, przedstawiciele cywilizacji informatycznej. Pierwsze pokolenie w Polsce, które ma cechy co w krajach o w pełni ukształtowanym rynku. Jest ono mniej niż tamto nastawione na zdobywanie dóbr materialnych, a bardziej na budowanie relacji międzyludzkich. Jest pokoleniem, dla którego możliwość godzenia życia zawodowego i rodzinnego to jedna z najbardziej cenionych wartości.

* Etykietki często podyktowane są wydarzeniami danej chwili, ale zostają na długo w użyciu.

Podobne prace

Do góry