Ocena brak

Pokolenia społeczne a tzw. kohorty

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Kohorta to skrótowe ujęcie problematyki pokolenia, które obejmuje tylko niektóre elementy widoczne w opisie pokolenia. Pokolenie może być wyodrębniane na płaszczyźnie biologiczno – genealogicznej albo dziedziczenia kulturowego opartego na przekazywaniu ról społecznych albo na zasadzie kluczowych wydarzeń historycznych. Kohorta to próba zobiektywizowania pokolenia z punktu widzenia jednostek w kontinuum czaso–przestrzennym – wielość indywiduów w jakiejś definiowanej populacji, które doświadczyły takich samych wydarzeń – w tym także urodzenia w tym samym przedziale czasowym.

Wg Eisenstedta ludzie zmieniają pokolenia przechodząc od jednego do drugiego. W kohorcie natomiast jest się całe życie – jest to pewien przedział czasowy, który przesuwa się od młodości do starości.

Podobne prace

Do góry