Ocena brak

Pokarmy zakazane

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Już samo pojęcie produktu jadalnego nie jest uniwersalne, lec/ /ale/y od systemu wartości przyjętego w danej kulturze. Produkt uważany za jadalny w jednej grupie kulturowej, w innej może uchtdzić za niejadalny. Na przykład fladra uważana w Europie za smaczną rybę. przez mieszkańców Labradoru i Nowej Funlandii traktowana jest jako nawóz. mi?sa psa - chętnie spożywanego na Dalekim Wschodzie - Europejczyk nie weźmie do ust. zaś ślimak winniczek, czy żabie udko. uchodzące we Francji za wykwintny przysmak, przez większość Polaków nie są uznawane za pokarm. W różnych częściach świata spotyka się wiele różnorodnych potencjalnych pokarmów, którym miejscowa ludność przypisuje wartość magiczną (np. amulety czy totemy), nadaje status świętości (np. święte krowy) lub z innych przyczyn kulturowych wyklucza ze swojego jadłospisu.

Islam w swej świętej księdze Koranie zawiera zbiór przykazań religijnych i moralnych oraz przepisów m.in. dotyczących żywienia. Zgodnie z nimi muzułmanów obowiązuje zakaz spożywania krwi i mięsa zwierząt nieczystych, do których oprócz wymienionych w tabeli 11.2 zalicza się także osła. mula, hienę, lisa, słonia, krokodyla i wydrę oraz mięsa zwierząt padlych lub ubitych niezgodnie z zasadami tzw. luiluhy. a także zakaz picia wina i innych napojów- alkoholowych. Zakazy odnoszące się do pokarmów w islamie i judaizmie wykazują wiele podobieństw. co jest zrozumiałe, gdyż obie te rełigie kształtowały się w zbliżonych warunkach geograficznych, przy czym pierwsza z tych religii. jako młodsza, mogła czerpać wzorce od starszej „siostry”.

W hinduizmie, religii, która charaktery/uje się stosunkowo dużą tolerancją, nic występują zakazy dotyczące odżywiania. Zaleca ona jednakże powstrzymywanie się od konsumpcji kroi. wszelkiego rodzaju mięsa. jaj. napojów alkoholowych, grzybów i niektórych warzyw (por. rzepa, cebula, czosnek). Przy czym zaprzestanie ich spożywania jest tu rozumiane jako droga do osiągnięcia doskonałości. Zalecenia wegetariańskie, charakterystyczne dla hinduizmu, są typowe również dla buddyzmu, którego podstawową zasadą jest zakaz zabijania jakichkolwiek istot żyjących.

Z naukowego punktu widzenia akceptowanie jednych produktów zwierzęcych. a odrzucanie innych-w większości nic znajduje racjonalnego uzasadnienia. Niekiedy jednak stanowi wyraz tzw. zbiorowej mądrości, chroniąc miejscową ludność przed zatruciami lub głodem. Na przykład tłusta wieprzowina czy krew w gorącym klimacie łatwo ulegają zepsuciu, drapieżniki są roznosiciclanu wielu chorób, a święte krowy dostarczają mleka.


Podobne prace

Do góry