Ocena brak

Poka Yoke

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011

Charakterystyka

Za twórcę Poka Yoke uważa się japońskiego inżyniera, Shigeo Shingo, który także w znacznym stopniu przyczynił się do udoskonalenia systemu produkcyjnego Toyoty (TPS). Pierwsze urządzenie Poka Yoke zostało przez Shigeo Shingo zastosowane w fabryce Yamada Electric

W 1961 roku wprowadził do praktyki biznesowej pierwsze poka-yoke. W fabryce Hamada Electric w mieście Nagoja produkowano proste włączniki i wyłączniki dla firmy Matsushita Electric, mieszczącej się w Kiusiu. Urządzenie to składało się z dwóch guzików, pod którymi pracownik musiał umieścić sprężynę. Często zdarzało się jednak, że pracownik zapominał zainstalować odpowiednią ilość sprężyn, przez co urządzenie nie działało poprawnie, a firma ponosiła koszty wysłania technika z Nagoi do Kiusiu w celu sprawdzenia wszystkich dostarczonych urządzeń tego typu. Shigeo Shinto zaproponował użycie bardzo prostego urządzenia poka-yoke, mianowicie zaproponował, by pracownik otrzymywał na specjalnym podajniku 2 sprężyny. Następnie następował etap złożenia włącznika/wyłącznika. Jeśli któraś ze sprężyn pozostała na podajniku, pracownik natychmiast wiedział, że popełnił błąd i mógł go naprawić. Zastosowanie tego rozwiązania całkowicie wyeliminowało omawiany błąd.


Lata 60-te i 70-te przyniosły wzrost popularności urządzenia Poka-Yoke w zakładach w Japonii, a w późniejszych dekadach Poka Yoke pojawiło się na rynku europejskim i amerykańskim.


Ze względu na funkcje i stosowane metody, Shigeo Shingo podzielił urządzania Poka- Yoke następująco:


 • Funkcje regulacyjne, które obejmują:
  • Metody kontroli/sterowania- metody te polegają na tym, iż w momencie wystąpienia wady proces zostaje zatrzymany a wadliwy element usunięty lub naprawiony
  • Metody ostrzegania- głównym elementem tej metody jest alarm dźwiękowy bądź świetlny, który informuje operatora o wystąpieniu wady podczas przebiegu procesu
 • Funkcje ustawiające, w których zakres wchodzą takie metody jak:
  • Kontaktu- czujniki urządzenia Poka Yoke uniemożliwiają operatorowi przeprowadzanie błędnych działań, które mogą doprowadzić do powstania rożnego rodzaju nieprawidłowości takich jak np. zmiana kształtu bądź wagi wyrobu
  • Ustalonej wartości- za pomocą elementu urządzenia Poka Yoke jakim jest licznik wykonanych ruchów, metoda ustalanej wartości wykrywa błędy poprzez sprawdzanie ilości elementów w operacjach, gdzie jest wymagana ich określona ilość
  • Koniecznego kroku- istota tej metody polega na tym, aby dany ruch był wykonany w określonym czasie lub określonej kolejności względem kolejnych operacji

Najczęstsze błędy


Poka-yoke redukuje fizyczne i psychiczne obciążenie pracownika, ponieważ nie musi on cały czas koncentrować się na unikaniu prostych pomyłek, mogących prowadzić do powstania defektów. Najczęstsze błędy jakie może popełnić pracownik to:


 • 1) ominięcie jednego z etapów procesu produkcyjnego
 • 2) zła instalacja elementu
 • 3) pominięcie elementu
 • 4) użycie złego elementu
 • 5) złe ustawienie maszyny przez pracownika.

Przykłady


yoke.pngW czasie montowania opakowań na kasety zdarzało się, że śrubokręt wypadał z przeznaczonego dla niego miejsca w śrubie i dochodziło do porysowania opakowań. W celu uniknięcia tego defektu zmieniono kształt śruby tak, by śrubokręt nie mógł wypaść i uszkodzić opakowania.


Autor: Angelika Rutana,Mateusz Bąk
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry