Ocena brak

Pojęcie źródeł prawa i ich klasyfikacja

Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011

I Pojęcie

Źródłami prawa w znaczeniu materialnym są wszelkiego rodzaju stosunki międzynarodowe. W znaczeniu formalnym jest forma jego występowania i pochodzenia.

Rodzaje źródeł prawa:

a)zwyczaje (niepisane)

b) akty normatywne (pisane-prawo stanowione) akty wydane przez organy państwowe, złożone z przepisów prawa i zawierające normy prawne, mające określoną strukturę.

System źródeł prawa to całokształt aktów normatywnych obowiązujących w danym państwie- jedne akty mają nadrzędny charakter w stosunku do innych ( że prawo niższego rzędu nie może być sprzeczne z prawem wyższego rzędu )

Podobne prace

Do góry