Ocena brak

Pojęcie zastawu

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego zadaniem jest zabezpieczanie wierzytelności. Obok hipoteki zastaw stanowi prawna formę rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności. Zastaw jest prawem akcesoryjnym, związanym z wierzytelnością, nie może bez niej powstać, Wygaśnięcie wierzytelności powoduje wygaśnięcie zastawu. Wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem określa się jako zastawnika, zaś właściciela który obciążył swoją rzecz zastawca. Tradycyjnie zastaw służył tylko zabezpieczeniu kredytu konsumpcyjnego.

Rzecz ruchomą można obciążyć prawem w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy

= wierzytelność zabezpieczona zastawem – zastaw może zabezpieczać wierzytelność zarówno o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym

DWA UPRAWNIENIA NA TREŚC ZASTAWU:

1. Możliwość zaspokojenia z rzeczy obciążone zastawem bez względu na to, kto jest jej właścicielem – zastawnik może zaspokoić się z rzeczy oddanej w zastaw, pomimo, że dłużnik przeniósł własność rzeczy na osobę trzecią.

2. Pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi, tj tymi którzy na zabezpieczenie swoich wierzytelności nie ustanowili zastawu

PRZEDMIOT ZASTAWU:

a) rzeczy ruchome – rozciąga się na jej części składowe oraz przynależności, tylko rzeczy mające wartość majątkową i nie wyjęte z obrotu

b) udział współwłaściciela rzeczy ruchomej

c) prawa zbywalne

Podobne prace

Do góry