Ocena brak

Pojecie zapasów

Autor /karol Dodano /23.06.2011

ZAPASY jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o przyszłości. Bez nich trudno mówić o sprawnie funkcjonującej firmie. Wielkość i struktura zapasów zależy od wielu czynników i okoliczności. Przede wszystkim od stopnia zrównoważenia popytu i podaży na rynku zaopatrzeniowym. Jeżeli rynek jest nasycony, przy tym w miarę zrównoważony, a poszczególne surowce stosunkowo łatwo kupić - wówczas firma może gromadzić nieduże zapasy. Ważną rolę odgrywa tu też sprawność organizacyjna systemu zaopatrzeniowego, cykliczność dostaw, harmonijne współgranie z przedsiębiorstwami transportowymi itd.

W gospodarce zapasami można stosować różne kryteria ich klasyfikacji. Tradycyjnie więc dzieli się zapasy według ich rodzajów. Wyróżnia się zatem zapasy materiałów (surowce, paliwa, przedmioty nietrwałe). Kolejna forma - to zapasy produkcji nieukończonej, do której zalicza się półfabrykaty i tzw. produkcję w toku. Wreszcie - zapasy wyrobów gotowych i towarów.Istotną zasadą klasyfikacji zapasów jest ich ekonomiczna celowość. Wyróżnia się tu zapasy bieżące, czyli takie, które występują stale w wielkościach niezbędnych dla utrzymania procesu produkcyjnego, a także obrotu. Kolejna grupa to zapasy sezonowe, czyli zapasy występujące okresowo w wyniku sezonowych wahań wielkości produkcji, sprzedaży, organizacji transportu itp. Istnieją także zapasy rezerwowe, gromadzone w wyniku decyzji różnych władz w sprawie utworzenia odpowiednich rezerw.

Zapasy odgrywają istotną rolę w międzynarodowym handlu różnymi towarami, zwłaszcza tymi, których obrót regulowany jest przez tzw. kontyngenty oraz ustalanie minimalnego i maksymalnego poziomu cen. Gdy nastąpi nadmierna podaż określonych produktów, należy tworzyć tzw. zapasy buforowe po to, aby przetrzymać okres spadku cen bez konieczności ograniczania produkcji w biednych zazwyczaj krajach rolniczych. W przypadku wyjątkowo dużego wzrostu cen kierowanie na rynek zgromadzonych zapasów sprzyja zahamowaniu tempa wzrostu cen.

W praktyce ekonomicznej możemy wyróżnić także zapasy nadmierne, czyli takie, które przekraczają wielkość niezbędną do utrzymania ciągłości produkcji i obrotu. Obok zapasów nadmiernych mogą poajwić się zapasy zbędne, nie wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, stanowiące istotny hamulec w jego prawidłowym rozwoju.

Podobne prace

Do góry