Ocena brak

Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

1.Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą :

-podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń pracodawcy

-podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia

-w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy.

2.Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy w okresie delegacji służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony.

3.Za wypadek przy pracy uważa się również zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas np:

-w trakcie zawodów lub treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe

-pełnienia mandatu posła lub senatora pobierającego uposażenie

-odbywania stażu przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu

-odbywania zastępczych form służby wojskowej.

Za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

Podobne prace

Do góry