Ocena brak

Pojęcie wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Wykroczenie - to czyn społecznie niebezpieczny zagrożony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia -> karą aresztu do 3 miesięcy, ograniczenia wolności do 3 miesięcy, grzywną do 5000 zł lub naganą. W odróżnieniu od przestępstw wykroczenie cechuje znaczne mniejszy ładunek społecznego niebezpieczeństwa, co oznacza łagodniejsze sankcje. O odpowiedzialności za wykroczenia decydująte same elementy, którą stanowią o istocie przestępstwa, a więc:

- wina;

- bezprawność;

- ustawowe zagrożenie karą;

Wykroczenia karane są przez kolegia do spraw wykroczeń, które działają przy sądach rejonowych.

Podobne prace

Do góry