Ocena brak

Pojęcie wydatku i rozchodu publicznego

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

WYDATKI PUBLICZNE – kwoty wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych.

ROZCHODY PUBLICZNE – wydatki publiczne na spłatę zobowiązań, powstałych w związku z zaciąganiem pożyczek, kredytów.

Od czego zależy wielkość wydatków publicznych?

Prawo Wagnera – prawo wzrostu wydatków zależy od szeregu czynników: socjologicznych, ekonomicznych, itd. Wydatki publiczne ponoszone są w różnych formach i na różne cele: wydatki socjalne, kulturalne, zdrowotne, gospodarcze, administracyjne, wydatki związane z ochroną środowiska.

Kryterium – ze względu na przeznaczenie przedmiotowe:

- w. inwestycyjne

- w. bieżące

Kryterium – ze względu na przeznaczenie podmiotowe:

- w. osobowe

- w. rzeczowe

- w. krajowe

Kryterium – charakter ekonomiczny:

- w. płatne

- w. niepłatne

Kryterium – ze względy na tytuł prawny:

- w. w oparciu na tytule publicznoprawnym

- w. w oparciu na tytule prywatnoprawnym

Ze względu na formę prawną:

- płace

- zasiłki

- renty, emerytury

- dotacje, subwencje

Ze względu na czas:

- w. stałe

- w. zmienne

- w. sztywne

- w. pozostałe

Ze względu na organizację:

- w. budżetowe

- w. pozabudżetowe

- w. państwowe

- w. samorządowe

Podobne prace

Do góry