Ocena brak

Pojęcie wolności i praw człowieka i obywatela

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Wolność możliwość czynienia czegoś co nie szkodzi innym. Akty normatywne określają granice korzystania z wolności.

Prawa są jednoznacznie określone przez normy zawarte w obowiązujących przepisach.

Prawa obywatela to wyznaczone normatywne uprawnienia przysługujące obywatelom Rzeczypospolitej.

Prawa człowieka to prawa przysługujące wszystkim ludziom podlegającym jurysdykcji państwa polskiego a także cudzoziemcom i bezpaństwowcom.

Podobne prace

Do góry