Ocena brak

Pojęcie ustawy konstytucyjnej

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Ustawa konstytucyjna to akt prawny o najwyższej mocy prawnej uchwalony w trybie przewidzianym dla zmiany konstytucji przewidywanym dla zmiany konstytucji różniący się od niej treścią. Ustawa obejmuje swym działaniem część materii które regulowań są zwykle przez konstyt. Ustawa konstytucyjna dokonuje zmian w Konstytucji lub jednorazowo zawiesza w konkretnym przypadku moc obowiązującą określonych przepisów ustawy zasadniczej. W polskim prawie wys. kilka rodzajów ustaw konstyt. szczególne znaczenie miały tzw. małe konstytucje :

-uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 w sprawie powierzenia Piłsudskiemu dalsze sprawowanie Naczelnika państwowego

-ustawa z dnia 19 lutego 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP

Podobne prace

Do góry