Ocena brak

Pojęcie traktatu

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Konwencja wiedeńska z 1964 roku o prawie traktatów w art. 2 określa traktat międzynarodowy jako międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególną nazwę. Traktaty międzynarodowe noszą różną nazwę i obok tego pojęcia zamiennie możemy stosować takie hasła jak: umowa, układ, konwencja, pakt, porozumienie, protokół, deklaracja i inne.

Podobne prace

Do góry