Ocena brak

Pojęcie teorii

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Teoria- jest propozycją wyjąśniającą , ideą lub zbiorem idei, które w pewien sposób starają się nadać porządek bądź znaczenie określonym zjawiskom.

Termin teoria w szerokim tego słowa rozumieniu oznacza każdy zbiór założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, abstrakcyjnych pojęć i ogólnych twierdzeń o politycznym aspekcie rzeczywistości społecznej, mający dostarczać wyjaśnienie ustalonym już i opisanym faktom i procesom politycznym oraz ukierunkowywać dalsze badania empiryczne.

Podobne prace

Do góry