Ocena brak

Pojęcie szkody

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Szkoda to wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli. Chodzi tu o uszczerbek zarówno majątkowy jak i niemajątkowy.

Postacie szkody majątkowej:

Szkoda majątkowa może przybrać postać dwojaką :

  1. może obejmować stratę jakiej doznaje mienie poszkodowanego

  2. lub może obejmować utratę korzyści jakiej poszkodowany mógł się spodziewać gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zgodnie z ogólnie wyrażoną regułą KC należy uwzględnić oba wspomniane rodzaje szkód majątkowych wszędzie tam gdzie się pojawi odpowiedzialność odszkodowawcza.

Szkoda na majątku a szkoda na osobie

Szkoda na mieniu odnosi się do uszczerbku ,który dotyczy bezpośrednio składników majątku poszkodowanego. Pojęcie szkody na osobie odnosi się natomiast bezpośrednio do osoby poszkodowanego, jest ona konsekwencją naruszenia jego dóbr osobistych tj zdrowie, integralność ciała i tylko pośrednio może się wyrażać w konsekwencjach majątkowych.

Podobne prace

Do góry