Ocena brak

Pojęcie systemu rządów

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

System rządów - relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami władz (z zasady podziału władz wynika konieczność określenia wzajemnych stosunków pomiędzy organami państwa należącymi do poszczególnych władz).

zainteresowanie dotyczy głównie stosunków między egzekutywą a legislatywą

władza sądownicza w Europie nie jest równorzędna pozostałym, akcentuje się jej niezależność (w USA jest równorzędna)

Podobne prace

Do góry