Ocena brak

Pojęcie systemu dydaktycznego

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Do systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza się:

- system tradycyjny (Herbart)

- system nowego wychowania (J. Dewey)

- system współczesny (C. Freinet)

Podobne prace

Do góry