Ocena brak

Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Mogą nimi być osoby fizyczne i prawne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej np. zakład administracyjny. Według art. 28 kpa: „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Problematyczną kwestią jest pojęcie „interesu prawnego”, istnieją różne teorie na jego interpretacje-chodzi głównie o to czy wszystkie wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego powinny być uwzględniane, a także o to czy dany podmiot /strona/ może się tego domagać.

Podobne prace

Do góry