Ocena brak

Pojęcie sprawy cywilnej

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Sprawą cywilną są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych. ..

Ta ustawowa definicja sprawy cywilnej zakreśla krąg tych spraw które, z woli ustawodawcy zostały poddane reżimowi przepisów postępowania cywilnego. Analizując tą definicję należy stwierdzić że ustawodawca dla jej określenia przyjął kryterium mieszane materialne i formalne.

Z jednej strony do spraw cywilnych należą sprawy, które ze swej istoty należą do zakresu prawa cywilnego i to będzie owo kryterium materialne. Z drugiej strony definicją tą objęte są tak zwane inne sprawy, które z woli ustawodawcy są w postępowaniu cywilnym rozstrzygane i jest to kryterium formalne.

Podobne prace

Do góry