Ocena brak

POJĘCIE SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego społeczność międzynarodowa stanowi ogół państw. Innymi słowy - społeczność międzynarodowa to społeczność państw, które nie tylko współistnieją, ale i utrzymują wzajemne stosunki. Są trzy cechy, które charakteryzują społeczność międzynarodową w porównaniu ze społecznością państwową, a mianowicie:

  • nieduża, bo nie przekraczająca dwustu, liczba jej uczestników,

  • uznanie suwerennego charakteru tych uczestników, którzy są wzajemnie równouprawnieni, a tym samym

  • jej organizacja wewnętrzna jest mniej rozwinięta, choć podlega stałemu rozwojowi w konsekwencji postępującej internacjonalizacji życia współczesnego

Skład społeczności międzynarodowej jest zmienny. Nie ma dziś państwa, które znajdowałoby się w stanie całkowitej izolacji międzynarodowej, a więc poza społecznością międzynarodową. Stosunki łączące uczestników społeczności międzynarodowej mają z natury rzeczy charakter międzynarodowy. Wyrażenie „stosunki międzynarodowe” bywa jednak rozumiane dwojako: w znaczeniu węższym znaczą one to samo, co stosunki międzypaństwowe, w znaczeniu szerszym obejmuje ponadto stosunki między osobami i organizacjami istniejącymi w różnych państwach. Stosunki międzypaństwowe stanowią więc główną część stosunków międzynarodowych sensu largo, a zarazem są podstawą międzynarodowych stosunków niepaństwowych czy pozapaństwowych.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że stosunki międzypaństwowe obejmują zarówno te, w których państwa uczestniczą oddzielnie, jak też zbiorowo jako członkowie organizacji międzynarodowej. Do stosunków międzypaństwowych można także przyporządkować stosunki państw z innymi niż państwa podmiotami prawa międzynarodowego oraz miedzy tymi ostatnimi.W społeczności międzynarodowej złożonej z państw jako suwerennych jednostek geopolitycznych nie ma zaś podmiotów ponadpaństwowych.

Podobne prace

Do góry