Ocena brak

Pojęcie spadku, sposoby nabycia

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Spadek (hereditas) są to wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (defunctus), które po jego śmierci stawały się własnością dziedziców (heredis), z wyjątkiem praw i obowiązków związanych bezpośrednio z osobą zmarłego (np. grzywna z deliktu, prawo służebności). Spadek można było nabyć na mocy testamentu (ex testamento), beztestamentowo (ab intestato) lub przeciwtestamentowo (contra tabulas).

Podobne prace

Do góry