Ocena brak

Pojęcie, składniki i systemy wynagrodzenia za pracę

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Wynagrodzenie za pracę jest koniecznym świadczeniem, które pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikom za ich pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości, według z góry ustalonych składek. Wynagrodzenie za pracę jest ściśle związane z istnieniem prawnego stosunku pracy.

Rozróżniamy dwa podstawowe systemy płac: system wynagrodzenia za czas i system wynagrodzenia akordowego.

System wynagrodzenia za czas polega na ustaleniu stałych stawek wynagrodzenia za przepracowanie określonego czasu niezależnie od wydajności pracy danego pracownika. W systemie akordowym wynagrodzenie za prace obliczane jest w zależności od wykonywanych jednostek produktu w jednostce czasu i jest zależne od wydajności pracy pracownika.

Prowizyjny system płac polega na określeniu pewnego procentu od wartości dokonanych przez pracownika transakcji.

W skład wynagrodzenia wchodzą również:

1.premie ( regulaminowe i uznaniowe, nagrody jubileuszowe)

2.dodatki do płac

-dodatek funkcyjny

-dodatek służbowy

-dodatek specjalny

-dodatek za wysługę lat

-dodatki za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Podobne prace

Do góry