Ocena brak

Pojęcie samorządu

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

  • Samorząd w ujęciu węższym – grupy społeczne i ich reprezentacje, które zostały powołane przez przepisy prawa celem sprawowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych. Te grupy społeczne i wyłonione przez nie organy nie muszą wykonywać wszystkich swych zadań w formach władczych. Chodzi o podmioty prawa publicznego a nie prawa cywilnego. Samorząd jest jedną z postaci administracji zdecentralizowanej

  • Samorząd w ujęciu szerszymcecha samorządności przypisywana jest różnym grupom społecznym lub wyłonionym przez nie organom bez względu na to, czy realizują funkcję administracji publicznej.

Podobne prace

Do góry