Ocena brak

Pojęcie sądownictwa administracyjnego i jego modele

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Sądownictwo administracyjne jest to rozpatrywanie przez niezawisłe od administracji organy odwołań obywateli od nielegalnych decyzji admin.

Modele:

  1. W Austrii- sądownictwo jednoinstancyjne Trybunał Administracyjny. Kładziono nacisk na ochronę publicznych praw podmiotowych jednostki

  2. We Francji- sądownictwo dwuinstancyjne Rady prefekturalne i Rada Stanu. Rozpatrywały spory administracyjne; przede wszystkim spory majątkowe między obywatelami a państwem. Francja kolebka Kontynentalnego Sądownictwa administracyjnego. Rady prefekturalne i Radę Stanu powoływał Napoleon.

  3. W Prusach- sądownictwo trójinstancyjne Wydział Powiatowy, Wydział Obwodowy, Najwyższy Trybunał Administracyjny. Kładziono nacisk na ochronę prawa przedmiotowego.

Podobne prace

Do góry