Ocena brak

Pojęcie rzeczy

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Rzeczy – przedmiot materialny. Normatywne znaczenie tej definicji legalnej polega na tym, że na podstawie pojęcia rzeczy wyróżnia się w prawie ograniczone prawa rzeczowe

Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne: części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym na tyle wyodrębnione w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach społeczno – gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne. Przedmiot ma cechy materialne jeżeli nie istnieje co oznacza, że jest wyodrębniony od innych przedmiotów ma charakter samoistny, jest dostępny i podlega władzy człowieka, a wyodrębnienie może mieć postać odrębności fizycznej lub prawnej.

Podobne prace

Do góry