Ocena brak

Pojęcie resortu, struktura resortu

Autor /Romek Dodano /17.08.2011

Org. centralne funkcjonują w ramach danego resortu.

Resort :

- (szerokie ujęcie) wyodrębniony dział adm., w którym grupują się sprawy jednorodne lub pokrewne, kierowane przez jeden org. adm.

- (wąskie ujęcie) jest to dział adm., którym kieruje członek Rządu.

W ramach resortu mieści się struktura ministerstwa, jako aparatu pomocniczego ministra oraz teren. org. adm. o określonej właściwości rzeczowej.

Ministerstwo - nie jest org. adm. państw., nie ma bowiem swoich "własnych", prawem ustanowionych kompetencji. Jest to org. pomocniczy, aparat pracy ministra. Podstawowym zadaniem ministerstwa jest przygotowywanie, zgodnie z poleceniem ministra określonych materiałów i projektów.

Kryteria wydzielenia resortu:

- pokrewieństwo rzeczowe spraw - jest ono przedmiotem ciągłej dyskusji, bo wiąże się z pozostałymi kryteriami,

- jedność techniki pracy, najbardziej odpowiadającej rodzajowi spraw,

- jednakowy, optymalny rodzaj kwalifikacji ludzi potrzebnych do wykonywania głównych funkcji,

- względy ilościowe, które czasami uzasadniają przydział spraw ilościowo nieznanych dla danego kraju.

Mimo rzeczowych i technicznych różnic podział bliskich rzeczowo spraw na resorty nie może przekraczać spiętrzenia kierownictwa, czyli pojemności dyspozycji.

W skład resortu mogą wchodzić następujące rodzaje podmiotów:

- org. adm. państwowej, np. izby i urzędy skarbowe, komendanci Policji,

- przedsiębiorstwa państwowe

- zakłady państwowe, np. wyższe uczelnie, szpitale

- org. konsultatywne i doradcze.

Podobne prace

Do góry