Ocena brak

Pojęcie racjonalności zarządzania w biurokratycznym i w sieciowym modelu organizacji

Autor /Balbin Dodano /16.09.2011

Racjonalne zarządzanie w modelu biurokratycznym :

Zadania, które są zbyt trudne dla pojedynczego człowieka, trzeba rozłożyć na elementarne operacje. Jeżeli zarządzanie przerosło możliwości jednostki, to trzeba je powierzyć wyspecjalizowanym ekspertom.

Jest to organizacja bez ludzi.

Racjonalne zarządzanie w modelu sieciowym (organicznym ) :

Duża samodzielność i elastyczność uczestników, kierownik pełni funkcje doradcze i reprezentacyjne.

Są to ludzie bez organizacji.

Podobne prace

Do góry