Ocena brak

Pojęcie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą nie jest rolnik, agroturystyka.

Podobne prace

Do góry