Ocena brak

Pojęcie przedsiębiorcy

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo (synonim zwrotu profesjonalny, fachowy, zarobkowy), we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Notariusz, a także radcy prawni i adwokaci świadczący pomoc prawną oraz świadczący pomoc w zakresie własności przemysłowej nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Podobne prace

Do góry