Ocena brak

Pojęcie przedawnienia

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Do terminów przedawnienia zaliczamy instytucję regulujące skutki prawne, niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie. Tym samym w prawie cywilnym upływ czasu jest zdarzeniem prawnym. Wskutek upływu czasu następuje nabycie lub utrata jakiegoś prawa podmiotowego np. zasiedzenie. Do podobnego skutku, w następstwie upływu czasu prowadzi przemilczenie. Przedawnienie powoduje osłabienie ochrony przysługującej uprawnionemu prawa podmiotowego.

Dalej idące ograniczenia w wykonywaniu praw podmiotowych następują w związku z upływem terminu zawitego. Przedawnieniu ulegają cywilnoprawne roszczenia majątkowe, upływ czasu powoduje ograniczenie możności skutecznego dochodzenia przez sąd, lub inny powołany do tego organ roszczeń, czyli praw polegających na tym, że uprawniony może żądać od konkretnie zobowiązanego zachowania się. W związku z tym terminem stanowiącym element konstrukcyjny poszczególnych rodzajów dawności, są terminem prawno – materialnym. Skutkiem ich upływu jest nabycie, bez wygaśnięcia lub niemożność realizacji prawa podmiotowego.

Termin przedawnienia wynosi 10 lat a dla poszczególnych roszczeń o świadczeniu okresowym oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszą 3 lata.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Podobne prace

Do góry