Ocena brak

Pojęcie procesu

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Proces cywilny: jest podstawową formą rozpoznawania spraw cywilnych. Wyrazem tego priorytetu jest zapis ustawowy: art. 13§ 1 - sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Procesem będziemy nazywać taki spór prawny który z woli ustawodawcy został poddany tzw. Jurysdykcji sądownictwa cywilnego.

Podobne prace

Do góry