Ocena brak

Pojęcie prawa wyborczego i systemu wyborczego, sensu largo i sensu stricto

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Całokształt norm prawnych regulujących tryb wyboru konkretnych organów- prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym. Mówiąc o ogółu obywatelskich uprawnień wyborczych wynikających z prawa przedmiotowego – to prawo wyborcze w znaczeniu podmiotowym.

System wyborczy to całokształt zasad i instytucji postępowania wyborczego określonych w normach prawnych i politycznych oraz stosowanych w praktyce. W znaczeniu wąskim z kolei pod pojęciem systemu wyborczego to zasady dotyczące mechanizmu głosowania i ustalenia wyników wyborów.

Podobne prace

Do góry